O projektu

„Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća“

O projektu. Projekt „Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća“ predviđa istraživanje jednog od osnovnih fenomena suvremene kulture i znanosti. Relevantnost teme neomitologizma leži upravo u činjenici krize temeljnih znanstvenih istraživanja i u posezanju za fenomenom iracionalnoga koje se događa u suvremenom svijetu. Budući da je došlo do krize velikih znanstvenih koncepata, čovjek pokušava tražiti odgovore u novoj mitologiji, što se primjećuje u svim oblicima kulturološkog izražavanja (književni tekst, likovna umjetnost, film, reklamni diskurs). Zato unutar ovoga projekta nastojimo pokrenuti novi tip istraživanja neomitologizma. Fokus istraživanja temelji se na korpusu ruske te drugih slavenskih književnosti, uključujući i hrvatsku, u kazališnoj umjetnosti, u likovnim umjetnostima, filmskoj kulturi te medijima suvremenog doba u kojima pokušavamo odrediti elemente neomitologizacije, posebice one u mitovima svakodnevice (mit mladosti, mit o kraju svijeta, mit obitelji, mit o zdravoj prehrani i sl.).

Središte istraživanja. U našem se istraživanju posebno orijentiramo na istraživanje neomitologizma u slavenskim kulturama (posebno ruskoj i hrvatskoj). Imaginarij slavenske kulture je prostor sa specifičnim razvojem. Zapadni (američki i zapadnoeuropski) i teoretičari s Istoka (Rusija, Ukrajina) skloni su govoriti o posebnostima slavenskih književnosti i kultura koje imaju zajedničku povijest, odnos prema Drugome, zajedničke izvore folklora, mitologije i koje dijele jezičnu bliskost. U današnje je vrijeme to pomalo zanemareno područje, ali čini nam se da ga je moguće reanimirati istraživanjem neomitologizma.

Cilj je ovog istraživanja dosezanje novih znanstvenih spoznaja o fenomenu neomitologizma koji sada zapažamo, ali ga još nismo znanstveno istražili i opisali. Istraživanje se provodi u hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici i cilj mu je pokazati na kojim se sve razinama umjetničkih praksi susrećemo s fenomenom neomitologizma. Cilj je, isto tako, razdijeliti termin „neomitologizam“ od njemu sličnih termina: demitologizacija, neomitologizacija, remitologizacija i dr.

Metodologija. U radu na istraživanju fenomena neomitologizma suradnici na projektu samostalno će istraživati pojedina područja (suvremeni književni tekst, odnos biblijskoga i mitološkog teksta, novi mitovi svakodnevice, junak u neomitu, suvremeni politički mitovi, ideologizacija i mitologizacija, mitovi u filmskoj i kazališnoj umjetnosti, vizualizacija mita i sl.). Rezultati pojedinih istraživanja raspravljaju se na okruglim stolovima i radionicama. Unutar projekta u 2016. godini organizirat će se međunarodna znanstvena konferencija posvećena neomitologizmu.

Filozofski fakultet. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu središnja je institucija našega istraživanja. Osim Katedre za rusku književnost, u istraživanju fenomena neomitologizma sudjeluje i Zavod za znanost o književnosti. Na Filozofskom fakultetu zaposlen je cijeli istraživački tim, a Fakultet nam pruža adekvatan prostor, knjižnicu i informatičku potporu.

Suradnja s drugim institucijama. Osim hrvatskih znanstvenika: Živa Benčić, Josip Užarević, Danijela Lugerić Vukas, Ivana Peruško, Jasmina Vojvodić, u istraživanju neomitologizma u kulturi 20. i 21. stoljeća surađujemo i s drugim institucijama i kolegama s tih institucija.

Rusija (Natalija Zlydneva, Natal’ja Fateeva, Valerij Mil’don, Jan Levčenko, Natal’ja Kovtun, Natalija Grjakalova, Andrej Rančin), Mađarska (Anna Han, Katalin Szöke, Valerij Lepahin, Iboya Bagi, Csaba Carnyai, Zsuzsa Hetényi), Njemačka (Aage Hansen-Löve, Il’ja Kukuj, Rainer Grübel, Hans Günther, Brigitte Obermayr, Andrea Meyer-Fraatz, Olga Sazontchik, Riccardo Nicolosi), Italija (Carla Solivetti, Laura Piccolo, Olga Simčić), Austrija (Petra Hesse, Rosemarie Ziegler), Finska (Barbara Lönnqvist) Švicarska (Christine Engel, Ol’ga Burenina, Jean-Philippe Jaccard), Estonija (Tat’jana Kuzovkina), Litva (Inga Vidigiryte), Srbija (Kornelija Ičin), Crna Gora (Tatjana Jovović), Slovenija (Miha Javornik, Blaž Podlesnik, Natalija Kaloh Vid), Poljska (Jerzy Faryno, Roman Bobryk), SAD (Milica Banjanin).

Diseminacija istraživanja. Rezultati istraživanja i dosadašnje spoznaje o pojmu neomitologizma neće ostati samo u uskoj nacionalnoj sredini. Nove će se spoznaje diseminirati u obliku znanstvenih članaka i biti objavljene u istaknutim časopisima u inozemstvu i u nas. Radovi suradnika na projektu bit će prezentirani na web stranici projekta. Postignuti će rezultati biti prezentirani i u nastavi na svim razinama (doktorski, diplomski, preddiplomski studij). Osim u Hrvatskoj, rezultati istraživanja prezentirat će se i u međunarodnoj sredini (gostujuća predavanja, pozvana predavanja, radionice, konferencije i dr.). Novi pogledi na pojam neomitologizma i novi istraživački rezultati utjecat će na druga istraživanja (antropologija, filologija, komparativna književnost, kulturalni studiji, sociologija, politologija). Najznačajnija diseminacija ostvarit će se u budućem zborniku o neomitologizmu.

Financijska potpora.
Projekt „Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća“ radi uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

Vrijeme trajanja projekta:
1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2018. godineneomit19