Okrugli stol

Okrugli stol „Neomitologizam“ održan je u Zagrebu 18. prosinca 2014. godine

Sudionici: Živa Benčić, Josip Užarević, Danijela Lugarić Vukas, Ivana Peruško, Jasmina Vojvodić.

Cilj okruglog stola. Dogovor o temama za radionicu u svibnju mjesecu.

Vrijeme rada: 13.00-15.00 sati

Prostor: B-224 (Prostorija Katedre za rusku književnost)

Teme:

  • Mit kao izmišljena priča. O suvremenoj upotrebi termina. Mit se određuje vrlo široko, jer je riječ o tradicionalnoj priči na kojoj počiva kultura
  • Pojam mita. Razgraničenje. Poseban naglasak na mitološku i religioznu svijest. Određenje razlika i sličnosti. Mitološko kao predreligiozno i religiozno kao postmitološko. Mitološki elementi u biblijskom tekstu.
  • Mit i književnost. O hrvatskim istraživanjima.
  • Odnos mitološkog i ideološkog. Dodiri i prožimanja mitologije, ideologije, književnosti, bajke.
  • Mitologizam i neomitologizam. Početak upotrebe termina. Granice. Mitologizacija, re-mitologzacija, de-mitologizacija, neo-mitologizacija.

Prijedlog: razgraničenje termina: mitologija – književnost; mitologija – znanost; definiranje

 

neomit22